EPB-regelgeving voor thermische isolatie

Sinds 2006 is de EPB-regelgeving voor thermische isolatie van kracht gegaan in Vlaanderen. Deze EPB-regelgeving voor thermische isolatie geldt voor nieuwbouwwoningen en voor verbouwingen. Vanaf januari 2012 is de EPB-regelgeving voor thermische isolatie strenger geworden.

Isolatiepremie

Om voor een isolatiepremie in aanmerking te komen, moet de isolatie aan bepaalde eisen voldoen. De isolatiewaarde van uw huis is daarbij van groot belang. Een groot voordeel is dat een goed geïsoleerde woning u een besparing in de stookkosten oplevert.

EPB-regelgeving

De EPB-regelgeving geldt voor alle werken die u uitvoert samen met het ontwerp van de aanvraag voor een bouwvergunning. Informeer u goed over de EPB-regelgeving als u een nieuwbouwwoning gaat bouwen of als u een bestaand huis gaat verbouwen.

Voor bouwvergunningsaanvragen die ingediend worden in 2013 mag de woning een E-peil van ten hoogste 70 hebben.

Hoeveel kan u besparen met een isolatiepremie?

U kunt veel besparen als u de isolatie van uw woning door een geregistreerd aannemer laat aanbrengen. Vaak wordt er gedacht dat, als we zelf ons huis voorzien van isolatie, dat we veel goedkoper uit zijn dan wanneer we een erkend aannemer dit laten doen.

Informeer bij uw netbeheerder over de premies waarvoor u eventueel in aanmerking kunt komen als u uw woning laat isoleren door een erkend aannemer.

Het dak van uw woning mag uzelf nog isoleren om voor een isolatiepremie in aanmerking te komen. De rest van uw huis moet u door een erkend aannemer laten isoleren om voor de premies in aanmerking te komen.