EPB-regelgeving voor thermische isolatie

Sinds 2006 is de EPB-regelgeving voor thermische isolatie van kracht gegaan in Vlaanderen. Deze EPB-regelgeving voor thermische isolatie geldt voor nieuwbouwwoningen en voor verbouwingen. Vanaf januari 2012 is de EPB-regelgeving voor thermische isolatie strenger geworden.

Isolatiepremie

Om voor een isolatiepremie in aanmerking te komen, moet de isolatie aan bepaalde eisen voldoen. De isolatiewaarde van uw huis is daarbij van groot belang. Een groot voordeel is dat een goed geïsoleerde woning u een besparing in de stookkosten oplevert.

EPB-regelgeving

De EPB-regelgeving geldt voor alle werken die u uitvoert samen met het ontwerp van de aanvraag voor een bouwvergunning. Informeer u goed over de EPB-regelgeving als u een nieuwbouwwoning gaat bouwen of als u een bestaand huis gaat verbouwen.

Voor bouwvergunningsaanvragen die ingediend worden in 2013 mag de woning een E-peil van ten hoogste 70 hebben.

De EPB-regelgeving voor thermische isolatie

Sinds 1 januari 2006 moet elke nieuwbouwwoning aan de EPB-regelgeving voldoen. Dit geldt ook voor woningen en gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan.

EPB staat voor Energie Prestatie en Binnenklimaat. Een belangrijk onderdeel van de regelgeving is thermische isolatie. Dit houdt in dat de isolatiewaarden, aangeduid als het K-peil, onder een bepaald niveau moeten blijven.

De overheid ziet erop toe dat er aan de EPB-eisen voor thermische isolatie wordt voldaan. Wanneer er niet aan de voorwaarden wordt voldaan, kan er een boete worden opgelegd. Hoe groter de overtreding; hoe hoger de boete.

In België is er een isolatiepremie beschikbaar voor het isoleren van uw woning.
Zo kunt u een deel van uw investering in isolatie terugvorderen.